اس ام اس بزرگان
به یکدیگر لبخند بزنید، به همسرتان لبخند بزنید، به شوهرتان لبخند بزنید، به فرزندانتان لبخند بزنید، به یکدیگر لبخند بزنید. مهم نیست آن طرف چه کسی است، اینکار به شما کمک خواهد کرد تا با عشق بیشتری نسبت به یکدیگر زندگی کنید. مادر ترزا

اس ام اس سخنان کوتاه
نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند. اورود

اس ام اس بزرگان جهان
هیچ چیز محال نیست و هر کاری راهی دارد، اگر به اندازه شایسته، اراده داشته باشیم، به قدر کافی وسایل پیدا می‌کنیم. (لاروشفو کولد)

اس ام اس جملات پند آموز
* در بیکرانه زندگی دو چیز افسونم کرد.آبی آسمان که می بینم و میدانم نیست و خدایی که نمی بینم و میدانم هست (دکتر شریعتی)

اس ام اس عارفانه فلسفی
به قـــولِ مایکل اسکوفیلد

همیشه اون تغییری باش که میخوای توی دنیا ببینی.

اس ام اس جملات زیبا و معنی دار
کارهای بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامی بزرگ می شوند که بخواهند. شارل دوگل

اس سنگین
عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند (دیزرائیلی)

اس ام اس بزرگان
آزادی عبارت است از دستزدن بههرکاری
که بهوسیله قوانین موضوعهی حکومتی که
تفکیک قوا در آن بهحقیقت پیوسته
است،منع نشده باشد.حکومتی که در آن
قانون را هیئت مقننه تدوین، قوه مجریه
بصورت مجزا اجرا و قوه قضاییهی مستقلی
آن را قضاوت میکند
*شارل دو منتسکیو

اس ام اس سنگین
” هرکس قادر به تملک و ارادی نفس خود باشد آزادی حقیقی را به دست آورده است ” . پرسلیس

اس ام اس دلداری دوست
هنگام نیکبختی است که باید بیمناک بود.هیچ چیز تهدید آمیز تر از سعادت نیست.

موریس مترلینگ

اس ام اس عارفانه فلسفی
فرانک تایگر : یاد بگیرید که گوش بدهید . شاید فرصت به آرامی درحال زدن درخانه ی شما باشد .

اس ام اس نصیحت و دلداری
موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید. کریستوفرمورلی

اس ام اس حکیمانه
عشق نمی دانم چیست و نمی دانم چگونه سپری می شود . مادموازل دوسگوری

پیامک نقل قول
استعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه هست نمایان می شود. فردریش نیچه

صفحه 1 از 39
12345678910 بعدی 2030...«